Συχνές ερωτήσεις

TeamViewerQS (mediwin)
TeamviewerQS
TeamviewerQS

Adobe Reader 10 EL
AnyDesk

ΦΗΜΑΣ Algobox III
Τεχνικός φάκελος

Ασφαλιστικά ταμεία
Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Αποθέματα
Δημιουργία απογραφής φαρμακείου

Συνταγογράφηση :
Τιμές αναφοράς μεγαλύτερες από τη λιανική τιμή
Οδηγός συμπλήρωσης καταστάσεων, τιμολογίων


Κάντε κλικ εδώ (περίπου 5 ΜΒ )


Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα


Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Θέλω να παρακολουθήσω τα δανεικά με εύκολο τρόπο. Τι υπάρχει στο mediwin

Δανεικά φάρμακα πελατών σε 3 απλά βήματα. Δείτε την διαδικασία …

Loyalty cards …Ποιές είνα οι διαθέσιμες επιλογές για την έκδοση φορολογικών αποδείξεων ή τιμολογίων

Σε ρυθμίσεις
Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες σχετικές με την εγκατάσταση του προγράμματος

Comments are closed.