πρόγραμμα φαρμακείου mediwin

Παρατηρητήριο τιμών ΜΗΣΥΦΑ του προγράμματος mediwin
Καθημερινά μπορείτε να ελέγχετε τις αλλαγές τιμών ΜΗΣΥΦΑ:

Ταχύτατη εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής
Εργαστείτε αποδοτικότερα και κερδίστε χρόνο στις ηλεκτρονικές συνταγές, εκτελώντας τες μέσα από το πρόγραμμα mediwin και το API της ηλεκτρ. συνταγογράφησης
Εργαστείτε με σιγουριά με το mediwin
– χρησιμοποιεί το API της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
– εμφανίζει, εκτυπώνει και αποθηκεύει τις τιμές της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
 Eτικέτες οδηγιών χορήγησης φαρμάκων, για εκτυπωτές(κωδ 11354): συσκευασία 10 ρολών, 1000 ετικέτες σε κάθε ρολό, 12€ + ΦΠΑ
Ετικέτες με εκτύπωση στοιχείων φαρμακείου,συσκευασία 10 ρολών: 15€ + ΦΠΑ
Κεντρική Μακεδονία: Επιδότηση 100% για δαπάνες εξοπλισμού, πληροφορικής και e-shop
Δημιουργία απογραφής φαρμακείου

mediwin – ενημέρωση

Σταύρος Λαδάς & ΣΙΑ ΕΕ – Τηλ 2310/413133
Αξιοπιστία – Τεχνογνωσία – Ασυναγώνιστες τιμές

Comments are closed.