πρόγραμμα φαρμακείου mediwin

Παρατηρητήριο τιμών ΜΗΣΥΦΑ του προγράμματος mediwin
εδώ, καθημερινά μπορείτε να ελέγχετε τις αλλαγές τιμών ΜΗΣΥΦΑ:

Τακτικός έλεγχος συνταγών 2022
20-6-2022: Υποβολή συνταγών
>>Επιλέξτε το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin για την ορθή έκδοση και σίγουρη διαβίβαση των τιμολογίων στο myDATA <
Ταχύτατη εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής
Εργαστείτε αποδοτικότερα και κερδίστε χρόνο στις ηλεκτρονικές συνταγές, εκτελώντας τες μέσα από το πρόγραμμα mediwin και το API της ηλεκτρ. συνταγογράφησης
Εργαστείτε με σιγουριά με το mediwin
– χρησιμοποιεί το API της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
– εμφανίζει, εκτυπώνει και αποθηκεύει τις τιμές της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
 Eτικέτες οδηγιών χορήγησης φαρμάκων, για εκτυπωτές(κωδ 11354): συσκευασία 10 ρολών, 1000 ετικέτες σε κάθε ρολό, 12€ + ΦΠΑ
Ετικέτες με εκτύπωση στοιχείων φαρμακείου,συσκευασία 10 ρολών: 15€ + ΦΠΑ

Δημιουργία απογραφής φαρμακείου

mediwin – ενημέρωση

Σταύρος Λαδάς & ΣΙΑ ΕΕ – Τηλ 2310/413133
Αξιοπιστία – Τεχνογνωσία – Ασυναγώνιστες τιμές

Comments are closed.