συνταγογράφηση

Νόμος 4675, 11-3-2020, Χορήγηση αντιβιοτικών

Υπουργική απόφαση 15-2-2016, μέγιστη διαφορά ασφαλισμένου
ΦΕΚ 2219Β, 9-9-2013, Υπολογισμός συμμετοχών (γενόσημα)
ΕΟΠΥΥ, 21-5-2012, Συμμετοχές Ασφαλισμένων

ΕΟΦ, Επικαιροποιημένος κατάλογος με συμμετοχές ασφαλισμένων στα φάρμακα

ΦΕΚ 497, 28-2-2012, Ποσοστά συμμετοχής
Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής:
Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:

 • 1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες
  2. Άποιο διαβήτη
  3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια
  4. Συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληροδερμία, δερματομυοσίτη, αγγειίτιδες, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα
  5. Οστεοπόρωση και νόσο Paget
  6. Μυασθένεια
  7. Φυματίωση
  8. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
  9. Κληρονομικό αγγειοοίδημα
  10. Αδένωμα υπόφυσης
  11. Ελκώδη κολίτιδα, νόσο GROHN, σύνδρομο βραχέως εντέρου
  12. Κίρρωση του ήπατος
  13. Συγγενή ιχθύαση
  14. Νόσο του WILSON
  15. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ


Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:

 • 1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών
  2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι
  3. Ψυχώσεις
  4. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις
  5. Mεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία
  6. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία − θρομβοπενική πορφύρα
  7. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
  8. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)
  9. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)
  10. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)
  11. Αγγειοπάθεια BURGER
  12. Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot
  13. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
  14. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)
  15. Γλυκογονίαση – γλυκογονίαση τύπου ΙΒ
  16. Νόσο Gaucher
  17. Έλλειψη ορνιθο−καρβαμυλο−τρανσφεράση
  18. Πνευμονική υπέρταση
  19. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4
  20. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
  21. Νόσο Niemann−Pick τύπου C
  22. Υπερφαινυλαλανιναιμία
  23. Σκλήρυνση κατά πλάκας

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί.
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS),
για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής, θεραπευτικής κατηγοριοποίησης ATC» του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους ΦΚΑ, στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη επικαιροποίησης του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και στους ΦΚΑ.
Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα.
Δεν καταβάλλεται συμμετοχή, για φάρμακα που χορηγούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Comments are closed.