Φάρμακα Υψηλού κόστους/σοβαρών παθήσεων/Νοσοκ χρήσης

ΦΕΚ 1119/2016, 20-1-2016: Φάρμακα σοβαρών παθήσεων
ΦΣ Κιλκίς, Γενικές οδηγίες

ΕΟΠΥΥ, 30-1-2015: Φάρμακα επιτροπών
ΕΟΠΥΥ, 16-9-2014: Σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία

ΕΟΦ 51913/20-7-12, Περιορισμένη ιατρική συνταγή, Tracrium, Nimbex, Zofron, Zovirax Inj, Zinacef, Solvetan, Ultiva Blue Box

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που προορίζονται για νεφροπαθείς χορηγούνται, εκτός από τα ιδιωτικά φαρμακεία, και από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 19-10-2012

ΕΟΠΥΥ, 5-8-2013, Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά προς τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

ΦΕΚ 235Β, 7 Φεβ 2013, Αναθεώρηση καταλόγου φαρμάκων σοβαρών παθήσεων

ΕΟΠΥΥ, 30-1-2013, Φάρμακα επιτροπών

ΕΟΠΥΥ, 2-5-2012, τα ΦΥΚ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

ΠΦΣ, Πίνακας Σοβαρών παθήσεων και τρόπος χορήγησης

18 Απριλίου 2012,ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΦΕΚ1003Β 2-4-2012,…Τροποποιούμε την αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/147/12 (ΦΕΚ 543/Β΄/1−3−2012 Σοβαρών παθήσεων)

12-4-2012, Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση ακριβών φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ, 14-2-2012, Φάρμακα επιτροπών

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 13-02-2012

ΙΚΑ:Παράταση χορήγησης από τα φαρμακεία μέχρι 1/11/1011Γ55/862
ΟΠΑΔ: Αναγνώριση της δαπάνης μέχρι 30-9-2011
ΟΠΑΔ:Έντυπο για ΦΥΚ
IKA: Πίνακας ΦΥΚ που χορηγούνται μέχρι 1-Οκτ-2011
ΠΦΣ Σας ενημερώνουμε ότι ο κατάλογος χορηγούμενων φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΙΚΑ εξακολουθεί να είναι ο ίδιος μέχρι εκδόσεως νεωτέρας οδηγίας από το ΙΚΑ.
ΦΕΚ 1666 27-7-2011 ΤΕΥΧΟΣ Β, Κατάλογος Φαρμ/κων Ιδ/των για την Θεραπεία Σοβαρών Ασθενειών του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 3816/2010
IKA: Διαδικασία καταχώρησης (μόνον με ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ)
OΓΑ: Διαδικασία καταχώρησης
ΟΓΑ:Υπόδειγμα κατάστασης
ΦΕΚ 1326 27-8-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β

IKA, 13-6-2008, Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα Νοσοκομειακής Χρήσης (ΦΕΚ335B/9-5-89)

Comments are closed.