Φάρμακα Υψηλού κόστους/σοβαρών παθήσεων

ΕΟΦ 51913/20-7-12, Περιορισμένη ιατρική συνταγή, Tracrium, Nimbex, Zofron, Zovirax Inj, Zinacef, Solvetan, Ultiva Blue Box

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που προορίζονται για νεφροπαθείς χορηγούνται, εκτός από τα ιδιωτικά φαρμακεία, και από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 19-10-2012

ΕΟΠΥΥ, 5-8-2013, Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά προς τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

ΦΕΚ 235Β, 7 Φεβ 2013, Αναθεώρηση καταλόγου φαρμάκων σοβαρών παθήσεων

ΕΟΠΥΥ, 30-1-2013, Φάρμακα επιτροπών

ΕΟΠΥΥ, 2-5-2012, τα ΦΥΚ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

ΠΦΣ, Πίνακας Σοβαρών παθήσεων και τρόπος χορήγησης

18 Απριλίου 2012,ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΦΕΚ1003Β 2-4-2012,…Τροποποιούμε την αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/147/12 (ΦΕΚ 543/Β΄/1−3−2012 Σοβαρών παθήσεων)

12-4-2012, Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση ακριβών φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ, 14-2-2012, Φάρμακα επιτροπών

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 13-02-2012

ΙΚΑ:Παράταση χορήγησης από τα φαρμακεία μέχρι 1/11/1011Γ55/862
ΟΠΑΔ: Αναγνώριση της δαπάνης μέχρι 30-9-2011
ΟΠΑΔ:Έντυπο για ΦΥΚ
IKA: Πίνακας ΦΥΚ που χορηγούνται μέχρι 1-Οκτ-2011
ΠΦΣ Σας ενημερώνουμε ότι ο κατάλογος χορηγούμενων φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΙΚΑ εξακολουθεί να είναι ο ίδιος μέχρι εκδόσεως νεωτέρας οδηγίας από το ΙΚΑ.
ΦΕΚ 1666 27-7-2011 ΤΕΥΧΟΣ Β, Κατάλογος Φαρμ/κων Ιδ/των για την Θεραπεία Σοβαρών Ασθενειών του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 3816/2010
IKA: Διαδικασία καταχώρησης (μόνον με ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ)
OΓΑ: Διαδικασία καταχώρησης
ΟΓΑ:Υπόδειγμα κατάστασης
ΦΕΚ 1326 27-8-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β

Φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ

 
Ονομασία Προϊόντος  Δραστική ουσία
1  ALIMTA  PEMETREXED DISODIUM
2  ΑΝΖΕΜΕΤ  DOLASETRON MESILATE
3  ARANESP  DARBEPOETIN ALFA
4  AVASTIN  BEVACIZUMAB
5  AVONEX INTERFERON BETA 1A
6  BEROMUN TASONERMIN
7  BETAFERON INTERFERON BETA 1Β RE−COMBINANT
8  CAELYX DOXORUBICIN
9  CAMPTO  IRINOTECAN
10  CERTICAN EVEROLIMUS
11  COPAXONE GLATIRAMER ACETATE
12  CYMEVENE  GANCICLOVIR SODIUM
13  ENBREL  ETARNECEPT
14  EPREX  EPOETINUM ALFA
15  ETHYOL  AMIFOSTINE TRIHYDRATE
16  FLEBOGAMMA IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
17  GAMMAGARD  SD IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
18  GRANOCYTE  LENOGRASTIM
19  GRANULOKINE  FILGRASTIM
20  HEPSERA  ADEFOVIR DIPIVOXIL
21  HERCEPTIN  TRASTUZUMAB
22  HUMIRA  ADALIMUMAB
23  HYCAMTIN  TOPOTECAN HYDROCHLO−RIDE
24  INTRAGLOBIN F  IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
25  INTRATECT  IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
26  INTRONA INTERFERON ALFA 2B
27  KEPIVANCE  PALIFERMIN
28  KINERET  ANANKIRA
29  KIOVIG IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
30  LEUSTATIN  CLADRIBINE
31  LUCENTIS  RANIBIZUMAB
32  MABCAMPATH ALEMTUZUMAB
33  MABTHERA  RITUXIMAB
34  MACUGEN  PEGAPTANIB SODIUM
35  MIRCERA METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL− EPOETIN BETA
36  MYFORTIC MYCOPHENOLIC ACID
37  MYOCET  DOXORUBICIN
38  NAVELBINE  VINORELBINE DITARTATE
39  NEORECORMON EPOETIN BETA
40  NEULASTA  PEGFILGRASTIM
41  NEXAVAR SOPAFENIB
42  OCTAGAM IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
43  ORENCIA ABATACEPT
44  OVAPAC  PACLITAXEL
45  PACLITAXEL/GENERICS  PACLITAXEL
46  PACLITAXEL/HOSPIRA  PACLITAXEL
47  PACLITOL  PACLITAXEL
48  PACLIXEL  PACLITAXEL
49  PATAXEL  PACLITAXEL
50  PAXENE  PACLITAXEL
51  PAXENE  PACLITAXEL PACLITAXEL
52  PEGASYS  PEGINTERFERONE ALFA 2 A
53  PEGINTRON PEGINTERFERON ALFA −2B
54  PENTAGLOBIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
55  PROGRAF TACROLIMUS
56  RAPAMUNE SIROLIMUS
57  REBIF  INTERFERON BETA 1A
58  REMICADE INFLIXIMAB
59  REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM
60  RETACRIT  EPOETIN ZETA
61  REVATIO  SILDENAFIL
62  REVLIMID  LENALIDOMIDE
63  RILUTEK  RILUZOLE
64  ROFERON−A INTERFERON ALFA 2A RE−COMBINANT
65  SANDOGLOBULIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
66  SANDOSTATIN LAR OCTREOTIDE ACETATE
67  SIMULECT  BASILIXIMAB
68  SPRYCEL  DASATINIB
69  SUBCUVIA IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
70  SUTENT  SUNITINIB
71  TARCEVA  ERLOTINIB
72  TASIGNA  NILOTINIB
73  TAXOL  PACLITAXEL
74  TAXOPROL  PACLITAXEL
75  TAXOTERE  DOCETAXEL
76  TEMODAL  TEMOZOLOMID
77  THELIN SITAXENTAN SODIUM
78  TORISEL  TEMSIROLIMUS
79  TRACLEER  BOSENTAN
80  TRISENOX  ARSENIC TRIOXIDE
81  TYSABRI  NATALIZUMAB
82  TYVERB  LAPATINIBE
83  VECTIBIX PANITUMUMAB
84  VELCADE  BORTEZOMIB
85  VENTAVIS ILOPROST
86  VIVAGLOBIN  IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
87  VOLIBRIS AMBRISENTAN
88  YONDELIS TRABECTEDIN
89  ZAVESCA MIGLUSTAT

Comments are closed.