Ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων – φαρμακαποθήκης

ΠΔ64/2018, Ίδρυση φαρμακείου

Ωράριο λειτουργίας
Νόμος 4613/2019, Άρθρο 26, Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων

Νόμος 4442/2016, Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
Νόμος 4441/2016, Οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα μέλη της διοίκησης τους δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί
ΦΕΚ2330Β/2015, Ίδρυση φαρμακείου
ΦΣΑ, 11-12-2014, Ενημερωτικό σημείωμα, σταυροί φαρμακείων
N4316/2014, Άρθρο 4, Ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικών φαρμακείων, μόνον από αδειούχους φαρμακοποιούς

ΦΕΚ1920, 16-7-2014, Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων
…Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με την χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο. Εάν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, πληρώνει τη διαφορά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο φαρμακοποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση της συνταγής, να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του και την διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρμακο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο και το γεγονός αυτό θα καταχωρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί κατάλληλα από την ΗΔΙΚΑ για τα περιλαμβάνει τα ανωτέρω…

Ν4254/2011, ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ− ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Ν3918/2011, Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

ΠΔ121/2008, άρθρο 4, Υποχρεώσεις φαρμακοποιών
ΠΔ58/2000, Κώδικας Φαρμακευτικής δεοντολογίας
ΦΕΚ145Α/1993, Κώδικας Φαρμακευτικής δεοντολογίας

Σταυροί φαρμακείων
Ν328 του 1976, ΠΦΣ και εταιρείαι φαρμακοποιών, αποστάσεις, συστέγασις φαρμακείων

Ν5607 του 1932 ΦΕΚ 300Α Ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων

Comments are closed.