ΕΟΠΥΥ

20-6-2022: Υποβολή συνταγών
ΕΟΠΥΥ: Εκκαθάριση συνταγών
Τακτικός έλεγχος Άρθρο 8
Πιλοτική η εφαρμογή της υποβολής χειρόγραφων συνταγών
Οδηγίες υποβολής συνταγών, Σεπτ 2020
18/01/2017, Σχετικά με τις υποβολές λογαριασμών συνταγών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων και την εκτέλεση συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων
30/09/2015, Εφαρμογής της φόρμας εκτύπωσης χειρόγραφης συνταγής, ορίζεται η 1-12-2015
17/07/2015, Μερική εκτέλεση συνταγών, μια συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, εκτύπωση χειρόγραφης συνταγής
23/12/2014,Συγκεντρωτικές καταστάσεις ανασφάλιστων
N4316/2014, Άρθρο 89, Απογραφή έναρξης λήξης 2014
ΕΟΠΥΥ, Γαληνικά σκευάσματα: Αποζημιώνεται η αξία των φαρμάκων
ΠΦΣ, 27-11-2014, Διευκρινήσεις στην υποβολή συνταγών
26-11-2014,Διευκρινήσεις στην υποβολή συνταγών
31-10-2014, Υποβολή συνταγών
22-8-2014, Έναρξη εφαρμογής ΦΕΚ1920 – ακριβότερο φάρμακο
22-8-2014, Έναρξη εφαρμογής ΦΕΚ1920 – υπόδειγμα συνταγής
28-7-2014, Εφαρμογή ΦΕΚ1920
ΦΕΚ1920, 16-7-2014, Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων

8-7-2014, Φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων πολιτών
28-2-2014, Υποβολή τιμολογίων και συνοδευτικού
21-2-2014, Χειρόγραφες συνταγές
3-2-2014, Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους
29-1-2014, Χονδρεμπορικό κέρδος
30-1-2014, Ορθή επανάληψη υποδείγματος τιμολογίου
29-1-2014, Διευκρινήσεις από τον ΕΟΠΥΥ για την είσπραξη του 1€, νέες καταστάσεις και διαχωρισμός εμβολίων (έγγραφο ΕΟΠΥΥ)”
29-1-2014, Πίνακας εμβολίων, ορών
29-1-2014, Οδηγίες συμπλήρωσης καταστάσεων 2014
29-1-2014, υπόδειγμα Κατάστασης 2014

Uni-Systems Σύνδεση Login

ΕΟΠΥΥ, 31-5-201, Οδηγίες συμπλήρωσης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών

ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
ΦΣΘ, Υπόδειγμα για χειρόγραφη κατάσταση
01-4-2013, Νέα συγκεντρωτική κατάσταση

ΦΣΘ, Ενημέρωση για τα rebate που ισχύουν

ΠΦΣ, 8-12-2012, Διευκρινήσεις για τον υπολογισμό του rebate

28-11-2012, Παραλαβή συνταγών μηνός

27-4-2012, Κανονισμός ΕΟΠΥΥ, Τροποποίηση

26-4-2012, Εφαρμογή Νέων Συμμετοχών

23-4-2012, Απαντήσεις σε ερωτήματα ΠΦΣ

29-3-2012, Κανόνες συνταγογράφησης

12-3-2012, Συμμετοχή ασφαλισμένων στα φάρμακακα

26-1-2012:Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης

29-12-2011:Φάρμακα χορηγούμενα από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ
(ΦΣ Κορινθίας: Πίνακας)

ΦΣΑ,20-1-2011: Διευκρινήσεις για τον ΕΟΠΥΥ

13-1-2012: Συμπληρωματικές οδηγίες
Δικαίωμα συνταγογράφησης

ΟΓΑ

28-12-2011: Αναλώσιμα

29-11-2011:Φάρμακα χορηγούμενα από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ:Από 1-11-2011, χορήγηση ΦΥΚ μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, διάθεση συνταγολογίων

N3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις
Ν3918/2011 – ΦΕΚ 31/Α’/2.3.2011

Comments are closed.