Ηλεκτρονικό τιμολόγιο πρός το δημόσιο

Εγκεκριμμένοι πάροχοι ηλεκτρονικού τιμολογίου προς το δημόσιο
Συχνές ερωτήσεις ηλεκτρονικού τιμολογίου προς το δημόσιο
Ημερομηνία εφαρμογής του ηλεκτρονικού τιμολογίου για τις δημόσιες συμβάσεις για τα φαρμακεία

όπως αναφέρεται σε σχετική απάντηση της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Υπ. Οικονομικών: «Οι συμβάσεις προμήθειας φαρμακευτικού υλικού από τον ΕΟΠΥΥ από συμβεβλημένους φαρμακοποιούς, επειδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016, ανήκουν σε περίπτωση 2.δ του άρθρου 1 της αριθμ.52445/2023 ΚΥΑ, οπότε η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ξεκινά από 1/1/2025».

πηγή:ΠΦΣ

Comments are closed.