Αντιστοίχιση πεδίων

Ο πίνακας της θετική λίστας περιλαμβάνει σχεδόν 1300 φάρμακα με τιμή αναφοράς μεγαλύτερη από τη λιανική τιμή
Σε αυτή τη περίπτωση ενεργοποιείται ο κανόνας που βρίσκεται στο ΦΕΚ2219Β/9-9-2013. Είναι:
Η συμμετοχή του ασφαλισμένου μειώνεται κατά το μικρότερο ποσό από τα δύο επόμενα:
ή τη συμμετοχή του ασφαλισμένου ίση με το μισό της θεσμοθετημένης συμμετοχής
ή τη διαφορά της τιμής αναφοράς με τη λιανική τιμή
Ανάλογα αυξάνεται η συμμετοχή του ταμείου.

Η εκτύπωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης


Στη σειρά ‘ΣΥΝΟΛΟ’ μπαίνει η συνολική αξία της θεσμοθετημένης συμμετοχής (στο 0% + στο 10% + στο 25%)
Στη ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ’, η συνολική αξία της θεσμοθετημένης συμμετοχής του ασφαλισμένου (στο 0% + στο 10% + στο 25%)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΑΣΦ/ΝΟ =(Σύνολο αξίας διαφοράς με το γενόσημο) – (μείωση συμμετοχής λόγω μεγαλύτερης τιμής αναφοράς) + (κράτηση 1 ευρώ)

Τέλος εμφανίζει και πληρωτέο ποσό από ασφαλισμένο και ταμείο

Αντιστοίχιση εκτύπωσης ηλεκτρονικής συνταγής στις καταστάσεις στο πρόγραμμα


Το πληρωτέο ταμείου αντιστοιχεί με το ‘ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ’ (19,08€)
Τα ποσά στη στήλη ‘Σύνολο’ αντιστοιχούν με της σειράς ‘ΣΥΝΟΛΟ’ (22,80€)
Η ‘Συμμετοχή αντιστοιχεί με τη ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ’ (4,22€)΄
‘Διαφ ΑσφΤιμ’ αντιστοιχεί με τη ‘ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ’
και τα ποσά στα ποσοστά (0%, 10%, 25%) αντιστοιχούν στη συνταγή και τις καταστάσεις

Αντίστοιχα στo παράθυρο της πώλησης

Comments are closed.