Μήνυμα mediwin

Το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin χειρίζεται μηνύματα τα οποία μπορεί να αποστέλλει η η εταιρία “Σταύρος Λαδάς ΕΕ” και βοηθούν στην άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το φαρμακείο.

Comments are closed.