Ενημέρωση φαρμάκων

Μέσα στο πρόγραμμα φαρμακείου από ‘Βοηθητικά’ -> ‘Αμεση ενημέρωση Internet’ -> ‘Κατάλογος φαρμάκων’

Comments are closed.