Σταυροί φαρμακείων

ΦΣΑ, 11-12-2014, Ενημερωτικό σημείωμα, σταυροί φαρμακείων
Δήμος Θεσσαλονίκης, Ιούν 2012
ΦΕΚ1255/25-9-2002, ΚΥΑ38110, Προδιαγραφές επιγραφών
Αρθρο 9, … δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στο δημόσιο χώρο …
Νόμος 2946/2001, Υπαίθρια διαφήμιση

Comments are closed.