Ενημερώσεις

Ιανουάριος 2011
Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ Νέες τιμές φαρμάκων:


Τελευταία έκδοση του προγράμματος mediwin

Κατάλογος φαρμάκων
Καθεστώς ΦΠΑ κανονικό

Μειωμένο ΦΠΑ

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.