Φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ

1.Εμβόλια
Το ΙΚΑ χορηγεί όλα τα εμβόλια δωρεάν από τις μονάδες του (περιλαμβανομένων των αντιγριπικών, της ηπατίτιδας Α (Havrix, Vaqta) εκτός από τα εμβόλια που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία με 0% συμμετοχή
Γ32/259/15-3-2011
Μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας C :Meningitec Meninvact Menjugate Neisvac
Πνευμονιόκοκκου ( επταδύναμο παιδιατρικό): Prevenar
Διφθερίτιδας – Τετάνου τύπου ενηλίκων: D.T.Vax
Διφθερίτιδας – Τετάνου – Κοκκύτη (με μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης) – Πολιομυελίτιδας: Boostrix Repevax
Αντιγριππικό AggripalVaxigrip παιδιατρικό & ενηλίκων FluarixInfluvacΑντιγριππικό εμβόλιο Rasteur
Ανεμοβλογιάς Varivax Varlirix

2.Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συμπλήρωση του καταλόγου (1-4-2011) Κείμενο
Πίνακας
Συμπλήρωση του καταλόγου (10Μαϊ2010) το πλήρες κείμενο

α/α ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1 ANZEMET DOLASETRON MESILATE ANTIEMETIKA 6ο, 2ο
2 CERTICAN EVEROLIMUS ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ., 2ο, 3ο, 7ο
3 ENBREL ETANERCEPT ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ., 2ο, 3ο
4 HEPSERA ADEFOVIR DIPIVOXIL ΑΝΤΙΙΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Κ.Φ., 2ο
5 HUMIRA ADALIMUMAB ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ., 2ο, 3ο
6 KINERET ANAKINRA ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ., 2ο, 3ο
7 MYFORTIC MYCOPHENOLATE ACID ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ., 2ο, 3ο, 7ο
8 vORENCIA ABATACEPT ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ., 2ο, 3ο
9 RAPAMUNE SIROLIMUS ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ., 2ο, 3ο, 7ο
10 REMICADE INFLIXIMAB ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ., 2ο, 3ο
11 VELCADE BORTEZOMIB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6ο , 2ο

Συμπλήρωση του καταλόγου (22Ιαν2010)το πλήρες κείμενο

1 AFINITOR EVEROLIMUS ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 2o,Κ.Φ
2 IRESSA GEFITINIB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6o,2ο
3 MOZOBIL PLERIXAFOR ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ 3o,2o

Ανανέωση του καταλόγου που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑτο πλήρες κείμενο

Η ισχύς του εγγράφου θα είναι από την 01/09/2009

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ Υπ/κής ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
α/α ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Απ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1 ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1o,2o,3o,6o,Κ.Φ
2 ADVAGRAF TACROLIMUS ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
3 ALIMTA PEMETREXED DISODIUM ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Υ.Α. 6o,2o
4 ALTERMON UROFOLLITROPIN ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
5 ARANESP DARBEPOETIN ALFA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Υ.Α. 1o,2o,3o,6o,Κ.Φ
6 ATOSTAN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7o,2o
7 ATRIANCE NELARABINE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6o,2o
8 ATRYN1 ANTITHROMBIN ALPHA ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Κ.Φ,2ο
9 AVASTIN BEVACIZUMAB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
10 AVONEX INTERFERON BETA-1A ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
11 BERINERT-P C1 ESTERASE INHIBITOR ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ Κ.Φ,2ο ή Ιδιωτικό φαρμακείο
12 BEROMUN TASONERMIN ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ Υ.Α. 6o,2o
13 BETAFERON INTERFERON BETA-1Β, RECOMBINANT ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
14 BINOCRIT EPOETIN ALFA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1ο,2ο,3ο,6ο,Κ.Φ
15 BONDRONAT IBANDRONIC AXID ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ 6o,2o
16 BOTOX CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A NEUROTOXIN COMPLEX ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 7o,2o
17 BRAVELLE UROFOLLITROPIN ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
18 CAELYX DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
19 CAMPTO IRINOTECAN HYDROCHLORIDE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
20 COPAXONE GLATIRAMER ACETATE ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
21 CYMEVENE GANCICLOVIR SODIUM ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ Y.A. 1o,2o
22 DUODOPA CARBIDOPA+LEVODOPA ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ Κ.Φ,2ο
23 DYSPORT CLOSTRIDIUMBOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 7o,2o
24 EKLIVAN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7o,2o
25 EPREX EPOETIN ALFA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Y.A. 1ο,2ο,3ο,6ο,Κ.Φ
26 ERBITUX2 CETUXIMAB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6o,2o
27 ETHYOL AMIFOSTINE TRIHYDRATE ΑΝΤΙΔΟΤΑΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ Y.A. 6o,2o
28 EVOLTRA CLOFARABINE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Μετά από εφάπαξ έγκριση επιτροπής 1ο, 3o,2o
29 EXTAVIA INTERFERON BETA-1 Β, RECOMBINANT ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
30 FIRAZYR ICATIBANT ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ Κ.Φ,2ο ή από Ιδιωτικό φαρμακείο
31 FLEBOGAMMA HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7ο,2ο
32 FLOLAN EPOPROSTENOL SODIUM ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Κ.Φ,2ο
33 FORSTEO TERIPARATIDE ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Μετά από έγκρισηεπιτροπής Κ.Φ,2ο ή από Ιδιωτικόφαρμακείο
34 FOSCAN TEMOPORFIN ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
35 GAMINEX HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 7ο,2ο
36 GAMMAGARD SD HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7ο,2ο
37 GLIADEL CARMUSTINE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
38 GLIVEC IMATINIB MESILATE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
39 GONAL-F FOLLITROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
40 GRANOCYTE LENOGRASTIM ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ Υ.Α. 3o,6o,2o
41 GRANULOKINE FILGRASTIM ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ Υ.Α. 3o,6o,2o
42 HEPATITIS Β (ή IGANTIBE ή IMMUNO HBS) HUMAN ANTIHEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 7ο,Κ.Φ.,2ο
43 HERCEPTIN TRASTUZUMAB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Υ.Α. 6o,2o
44 HYCAMPTIN TOPOTECAN HYDROCLORIDE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
45 IG VENA HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 7ο,2ο
46 ILOMEDIN ILOPROST ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
47 IMUKIN INTERFERON GAMMA1B RECOMBINANT ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ 6o,2o
48 INTRAGLOBIN F HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7ο,2ο
49 INTRATECT HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7ο, 2ο
50 INTRONA INTERFERON ALFA-2B, RECOMBINANT ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o, Κ.Φ.
51 KEPIVANCE PALIFERMIN ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Y.A. Mετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο
52 KIOVIG HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7ο,2ο
53 KUVAN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Κ.Φ,2ο
54 LEUSTATIN CLADRIBINE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
55 LITAK CLADRIPINE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6o,2o
56 LUCENTIS RANIBIZUMAB ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
57 LUVERIS LUTROPIN ALPHA ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
58 LYSODREN MITOTANE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6o,2o
59 MAB CAMPATH ALEMTUZUMAB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. Mετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο
60 MABTHERA RITUXIMAB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
61 MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
62 MEGALOTECT HUMANANTICYTOMEGALOVIRUS IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 7ο,2ο
63 MENOGON MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
64 MENOPUR MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
65 MERIONAL MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
66 MIRCERA METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN BETA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Y.A. 1ο, 2ο, 3ο, 6ο, Κ.Φ.
67 MYOCET DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
68 NAVELBINE VINORELBINE DITARTRATE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
69 NEORECORMON EPOETIN BETA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Y.A. 1ο,2ο,3ο,6ο,Κ.Φ
70 NEULASTA PEGFILGRASTIM ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ Υ.Α. 3o,6o,2o
71 NEXAVAR3 SORAFENIB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Υ.Α. Κ.Φ,2ο
72 NOXAFIL POSACONAZOLE ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΗΚΥΤΙΑΣΙΚΑ Κ.Φ,2ο
73 NPLATE ROMIPLOSTIN ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1ο,3ο,2ο
74 OCTAGAM HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7ο,2ο
75 ORGARAN DANAPAROID SODIUM ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Κ.Φ,2ο
76 PEGASYS PEGINTERFERON ALFA-2A ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
77 PEGINTRON PEGINTERFERON ALFA-2B ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
78 PENTACARINAT PENTAMIDINE ISETHIONATE ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1ο, 2ο
79 PENTAGLOBIN HUMAN PLASMA PROTEIN/HUMAN IMMUNOGLOBULINS ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7o,2o
80 PERGOVERIS FOLLITROPIN ALFA/ LUTROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
81 POLYGLOBIN HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 7o,2o
82 PREOTACT PARATΗΥROID HORMONE ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Mετά από έγκρισηεπιτρoπής Κ.Φ,2ο ή από Ιδιωτικόφαρμακε^
83 PRIVIGEN HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 7o,2o
84 PROGRAF TACROLIMUS ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
85 PROLEUKIN ALDESLEUKIN ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ 6o,2o
86 PULMOZYME DORNASE ALFA BΛΕΝNΟΛΛΥΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
87 PUREGON FOLLITROPIN BETA ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ 6o,2o
88 REBIF INTERFERON BETA-1A ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
89 REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Y.A. Mετά από έγκρισηεπιτρoπής Κ.Φ,2ο
90 RETACRIT EPOETIN ZETA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Y.A. 1ο,2ο,3ο,6ο,Κ.Φ
91 REVATIO SILDENAFIL ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Y.A. Κ.Φ, 2o
92 RILUTEK RILUZOLE ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Y.A. Κ.Φ,2ο
93 ROFERON-A INTERFERON ALFA-2A ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,6ο,2ο
94 SADOLIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7o,2o
95 SANDOGLOBULIN HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7o,2o
96 SANDOSTATIN OCTREOTIDE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 6o,7o,2o
97 SANDOSTATIN LAR OCTREOTIDE ACETATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ Y.A. 6o,7o,2o
98 SAVENE DEXTRAZOXANE ΑΝΤΙΔΟΤΑΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 6o,2o
99 SIKLOS HYDROXYCARBAMIDE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 1o,3o,6o,2o
100 SIMDAX LEVOSIMENDAN ΚΑΡΔΙΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
101 SIMULECT BASILIXIMAB ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
102 SOMABION SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7ο,2ο
103 SOMARGEN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7ο,2ο
104 SOMARITIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7ο,2ο
105 SOMASTIN SOMATOSTATIN ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7ο,2ο
106 SOMATOSTATIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7ο,2ο
107 SOMATULINE LANREOTIDE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 6ο,7ο,2ο
108 SOMAVERT PEGVISOMANT ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7ο,2ο
109 SONAFRINE SOMATOSTATIN ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7ο,2ο
110 SPRYCEL DASATINIB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. Mετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο
111 STILAMIN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 7ο,2ο
112 SUBCUVIA HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7ο,2ο
113 SUTENT3 SUNITINIB MALATE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
114 SYNAGIS PALIVIZUMAB ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ (RSV) Mετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο
115 TALINAC TEICOPLANIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
116 TARCEVA3 ERLOTINIB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
117 TARGOCID TEICOPLANIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
118 TARGOPLANIN TEICOPLANIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
119 TASIGNA NILOTINIB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. Mετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο
120 TAXOTERE DOCETAXEL ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
121 TEMODAL TEMOZOLOMIDE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
122 ΤEVAGRASTIM FILGRASTIM ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ 3o,6o,2o
123 THELIN SITAXENTAN SODIUM ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Y.A. Κ.Φ,2ο
124 THYROGEN THYROTROPIN ALFA ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Φ,2ο
125 TORISEL TEMSIROLIMUS ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. Mετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο
126 TRACLEER BOSENTAN ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Y.A. Κ.Φ,2ο
127 TYSABRI1 NATALIZUMAB ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Υ.Α. 1ο,Κ.Φ,2ο
128 TYVERB4 LAPATINIB DITOSYLATE MONOHYDRATE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Υ.Α. 6o, 2o
129 UFT TEGAFUR+URACILE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6o,2o
130 VALCYTE VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ 1ο,Κ.Φ., 2o
131 VECTIBIX2 PANITUMUMAB ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. 6o,2o
132 VENTAVIS ILOPROST ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ Y.A. Κ.Φ,2ο
133 VERSATIS LIDOCAINE π)ΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
134 VFEND VORICONAZOLE ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ Κ.Φ,2ο
135 VIDAZA AZACITIDINE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 1o,3o,2o
136 VISTIDE CIDOFOVIR ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ 1o,2o
137 VISUDYNE VERTEPORFIN ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Κ.Φ,2ο
138 VIVAGLOBIN HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Y.A. 7ο,2ο
139 VOLIBRIS AMBRISERTAN ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Υ.Α. Κ.Φ, 2ο
140 WELLVONE ATOVAQUONE ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1o,2o
141 XAGRID ANAGRELIDE ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Κ.Φ,2ο
142 XELODA CAPECITABINE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6o,2o
143 XOLAIR OMALIZUMAB ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΝΟΝΟΠΑΘΕΙΑ Κ.Φ,2ο
144 YONDELIS TRABECTEDIN ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Y.A. Mετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο
145 ZAVEDOS IDARUBICIN HYDROCHLORIDE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 6o,2o
146 ZAVESCA MIGLUSTAT ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Y.A. Mετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο
147 ZOMETA ZOLENDRONIC ACID MONOHYDRATE ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ 6o,2o
148 ZYVOXID LINEZOLID ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Κ.Φ,2ο
This entry was posted in Φάρμακο. Bookmark the permalink.

Comments are closed.