ΘΠΣ Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

ΕΟΦ Πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων

Ο κεντρικός πυρήνας κάθε ΘΠΣ είναι ένας αλγόριθμος που περιλαμβάνει:
•Αρχικό φάρμακο επιλογής
•Δευτερεύοντα φάρμακα
•Εναλλακτικός τρόπος θεραπείας
•Σπάνιες περιπτώσεις
•Οι επιλογές αναγράφονται με την κοινόχρηστη ονομασία της (δραστική ουσία)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των νεωτέρων εκπροσώπων μιας θεραπευτικής κατηγορίας, η οποία θα πρέπει να γίνεται αφού προηγουμένως έχει εξαντληθεί η χρήση των παλαιοτέρων και δοκιμασμένων εκπροσώπων

Comments are closed.