Δελτία τύπου (e-syntagografisi)

Η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. θα διενεργήσει το Διαγωνισμό για το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ύστερα από χθεσινή απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής

ΗΔΙΚΑ, Απορρίφθηκε στις 17.11.2011, η αίτηση προσωρινής αναστολής λειτουργίας ..
…Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μπορεί να αναλάβει τη δημιουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για λογαριασμό της πολιτείας, …

ΗΔΙΚΑ, 29-04-2011
“Διαβούλευση: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α’ Φάσης Κλειστού Διεθνούς Διγωνιαμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Διάρκεια διαβούλευσης έως 13-05-2011.”
Αναλυτικά

ΤΑ ΝΕΑ Λοβέρδος: «∆εν προχωράει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

Νόμος 3892 για την ηλεκτρονική συνταγογράφιση


Συχνές ερωτήσεις

OpenGov, 8 Μαρ 2010: Ανάπτυξη Λογισμικού
ΙΚΑ Αυτοματοποιημένη διαχείριση συνταγών”
22-06-2009: ΦΩΣ
11-2005: Πιλοτική εφαρμογή για ΟΠΑΔ, Λειβαδιά

Comments are closed.