Ερωτήσεις e-dapy

Εκτύπωση όταν η συνταγή έχει ήδη καταχωρηθεί
Από την εμφάνιση παραστατικών ξεχωρίζετε τον αριθμό της καταχώρησης και τον αριθμό της συνταγής.
Στα Παραστατικά-Ιατρικών Υλικών ζητάτε ‘Μεταβολή’
Συμπληρώνετε Παραστατικά-Ιατρικών Υλικών
Συμπληρώνετε τον ‘Αριθμό Παραστατικών Υποβολής’ και κάνετε κλικ στην ‘Αναζήτηση’
Δϊπλα εμφανίζετε η ‘Εκτύπωση’

Comments are closed.