Δηλωθέν εισόδημα φαρμακοποιών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ – Β’

ΘΕΜΑ: "Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Ηλία Μόσιαλου"

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9975/27.1.2011, της Βουλής των Ελλήνων, ερώτηση Βουλευτή, κ. Ηλία Μόσιαλου

2. Το υπ’αριθμ. πρωτ. ΓΚΕ 1016597 ΕΞ 2011/1988/1.2.2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα, του
Αυτοτελούς Γραφείου Κοινοβλουλευτικού Ελέγχου του Υπ. Οικονομικών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι το πλήθος των ελευθέρων επαγγελματιών φαρμακοποιών αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε από τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία του υποσυστήματος του Μητρώου και του Εισοδήματος του TAXIS.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Οικ. Έτος

Πλήθος Φορ/νων

Δηλωθέν Εισόδημα Κύριας Δραστ/τας

Μέσο Δηλωθέν Εισόδημα Κύριας
Δραστ/τας

Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα

Μέσο Δηλωθέν Εισόδημα

2003

7.726

219.632.894,06

28.427,76

242.518.181,13

31.389,88

2004

7.783

249.009.950,38

31.994,08

276.911.048,82

35.578,96

2005

7.850

277.173.137,30

35.308,68

305.523.957,42

38.920,25

2006

7.868

314.485.300,45

39.970,17

346.751.434,46

44.071,10

2007

8.144

345.873.243,42

42.469,70

385.642.930,21

47.353,01

2008

7.967

382.562.410,29

48.018,38

413.976.764,94

51.961,44

2009

7.973

397.460.247,89

49.850,78

431.748.827,46

54.151,36

2010

7.797

416.887.933,54

53.467,74

453.089.619,34

58.110,76

ΣΥΝΟΛΑ

63.108

2.603.085.117,33

 

2.856.162.763,78

 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

7.889

325.385.639,67

41.248,10

357.020.345,47

45.258,33

Δημοσιεύτηκε:
02/06/2011

 

Comments are closed.