Δραστική ουσία

ΗΔΙΚΑ 23-11-2012 Οδηγίες εκτέλεσης με δραστική

ΕΟΠΥΥ, 7-5-2012, Επικαιροποιημένος κατάλογος τιμών αναφοράς

ΦΣ12 Πως θα δουλέψουμε από αύριο 17/4/2012

ΕΟΠΥΥ,06-04-2012, Οδηγίες εκτέλεσης συνταγών με δραστική
“..Ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο το ποσό της διαφοράς τιμής και την νόμιμη συμμετοχή. Το συνολικό ποσό που παρακρατείται από τον ασφαλισμένο καταχωρείται από τον φαρμακοποιό στην συνταγή στο πεδίο που αναγράφει την συμμετοχή…”

ΕΟΠΥΥ, 12/04/2012, ΝΕΟΣ Κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες που ανήκουν στην θετική λίστα φαρμάκων
Με αφορμή την ορθή επανακοινοποίηση του Δελτίου τιμών φαρμάκων, που έγινε, στις 10/04/2012, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιημένος κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία.
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ που ανακοινώθηκε στις 08/04/2012 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού παύει να ισχύει.
εκ της Δ/νσεως Φαρμάκου

ΥΥΚΑ, Δελτία Τιμών Φαρμάκων 10-04-12 (Ορθή Επανακοινοποίηση)

ΕΟΠΥΥ, 08-04-2012 12:49, Κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες που ανήκουν στην θετική λίστα φαρμάκων
Ανακοινώνεται κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες που ανήκουν στην θετική λίστα φαρμάκων (ΥΑ ΔΥΓ 3 /οικ 104993/26/09/2011), όπως καταρτίστηκε από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ. Οδηγίες για την διαδικασία συνταγογράφησης με βάση την δραστική έχουν δοθεί με την από 06/04/2012 ανακοίνωση του Οργανισμού.

YYKA, Δελτία Τιμών Φαρμάκων 06-04-2012

ΕΟΠΥΥ, 9-4-2012, Εφαρμογή συνταγογράφησης με δραστική & Δελτίο τύπου

ΦΕΚ 983Β, 30-3-2012, Παράρτημα, Πίνακας 10 Δραστικών

ΕΟΦ, 30-3-2012, Πίνακας 10 δραστικών ουσιών

Νόμος 4052-1/3/2012, Άρθρο 21

Συνταγογράφηση με δραστική

Comments are closed.