+- Αρνητική και Θετική λίστα

Το Άρθρο 3 του ΦΕΚ 2155/27-9-2011 (θετική λίστα) προβλέπει:
Κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων που δεν εντάσσονται στον κατάλογο.
Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα των ακόλουθων κατηγοριών:
ι. Των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) και δημοσιεύτηκαν με την απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ52241/12−5−2011/(Β΄840) όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά.

ιι. Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση και δημοσιεύτηκαν με την απόφαση ΔΥΓ3α/οικ.32294/2011 (Β΄559), όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά. (Αρνητική λίστα)

Τα παρακάτω φάρμακα ανήκουν και στην αρνητική και στην θετική λίστα

Comments are closed.