Ψηφιακή καταμέτρηση πελατών
   

TRUEVIEW PEOPLE COUNTER MULTICAMERA REPORT HOST FOR PeopleCounter 207W

COGNIMATICS,Έξυπνο λογισμικό ιδανικό για εμπορικά καταστήματα , το οποίο έχει την δυνατότητα μετράει τους ανθρώπους που εισέρχονται και εξέρχονται από ένα συγκεκριμένο χώρο.Σε συνεργασία με το πρόγραμμα true view report παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των καταγραφών.Η εγκατάσταση γίνεται μόνο στην κάμερα Αxis 207 W

788,00 (πρόγραμμα) + 360€ (κάμερα)

   

TRUEVIEW HOTZONE FOR PeopleCounter 212PTZ

COGNIMATICS, Έξυπνο λογισμικό το οποίο καταγράφει τον αριθμό των ανθρώπων καθώς επίσης και τον χρόνο παραμονής τους σε μία ορισμένη περιοχή. Η εγκατάσταση γίνεται μόνο στην κάμερα Αxis 212 PTZ .Η άδεια αφορά την χρήση μίας μόνο κάμερας.

988,00 (πρόγραμμα) + 623,00 (κάμερα)

   

TRUEVIEW DWELL TIME LICENCE FOR PC

COGNIMATICS, Έξυπνο λογισμικό ιδανικό για την αξιολόγηση  προωθητικών ενεργειών. Με την χρήση καμερών ,μπορεί να μετρηθεί ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι στέκονται μπροστά από κάποιο συγκεκριμένο σημείο , καθώς επίσης και τον χρόνο παραμονής τους .Συνίσταται το πρόγραμμα να επεξεργάζεται δεδομένα από 1έως και 4 κάμερες. Σε συνεργασία με το πρόγραμμα true view report παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των καταγραφών.                                                                        

▪ Η εγκατάσταση γίνεται μόνο σε υπολογιστή.                                                                                                                          

▪ η άδεια αφορά την χρήση μίας μόνο κάμερας.

988,00 (πρόγραμμα) + κάμερα επιλογής